Зайчики
Волочиський район, Хмельницька область

Доступ до публічної інформації

УКРАЇНА

         ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

      ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

ЗАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

31274  с. Зайчики                                                                                            тел.:  03845    9-38-30

                                 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 березня 2012 року №6

 

Про виконання вимог Закону України

«Про доступ до публічної інформації».

 

 

 Відповідно до  Закону України «Про доступ до публічної інформації», статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 

1.Затвердити форму запиту на інформацію та порядок його заповнення згідно з додатком 1.

2.Затвердити порядок складання та подання запиту на інформацію згідно з додатком 2.

3. Затвердити порядок розгляду запиту на інформацію згідно з додатком 3.

4.Визначити спеціальне місце для запитувачів інформації – приймальня виконкому Зайчиківську сільської ради.

5. Створити у спеціальному місці для запитувачів інформації належні умови для запитувачів інформації: забезпечити столами, стільцями, бланками запитів на інформацію, оформити стенди з необхідною інформацією для запитувачів.

6.Затвердити перелік відомостей, що не надаються на запит на інформацію згідно з

додатком 4.

7. Визначити відповідальну особу з питань запитів на інформацію секретаря виконкому сільської ради Кух Г.Ф.

8.Встановити, що облік запитів на інформацію ведеться у журналі згідно з додатком 5.

9.Оприлюднити дане розпорядження у встановленому законодавством порядку та проінформувати жителів щодо даного розпорядження.

10.Дане розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії сільської ради.

11.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

                           Сільський голова                         В.Ф.Олійник    

 

 

                                                

                                                      УКРАЇНА

                                                 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

                                                     ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

                                             ЗАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

31274  с. Зайчики                                                                                            тел.:  03845    9-38-30

                                 

РІШЕННЯ

вісімнадцятої сесії

від 28 березня 2012 року №7/1

 

Про затвердження розпорядження

сільського голови № 6 від 19 .03.2012р.

«Про виконання вимог Закону України

«Про доступ до публічної інформації».

 

 

 Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити затвердження розпорядження сільського голови №6 від 19.03.2012р.

«Про виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

 

 

Сільський голова                         Олійник В.Ф.

 

 

 

                                                

УКРАЇНА

  ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

ЗАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

31274  с. Зайчики                                                                                            тел.:  03845    9-38-30

                                 

РІШЕННЯ

всімнадцятої сесії

від 28 березня 2012 року №7/2

 

Про затвердження Фактичних норм

витрат та Порядку стягнення коштів

за копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію.

 

 

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації, статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Фактичні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію згідно з додатком 1.

2.Затвердити Порядок стягнення коштів за витрати на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію згідно з додатком 2.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                         Олійник В.Ф.

 

 

 

                                                

                                                      УКРАЇНА

                                                 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

                                                     ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

                                             ФЕДІРКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

31274  с. Зайчики                                                                                            тел.:  03845    9-38-30

                                 

РІШЕННЯ

вісімнадцятої сесії

від 28 березня 2012 року № 7/3

 

Про затвердження переліку відомостей,

які є інформацією для службового використання.

 

 

 Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації, статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити перелік відомостей  Зайчиківської сільської ради, які є інформацією для службового використання згідно з додатком 1.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради.

 

 

 

 

 

Сільський голова:                                        В.Ф.Олійник

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням від 19.03.2012 р. № 6
«Про забезпечення виконання
Закону України «Про доступ
до публічної інформації» 
 

ПОРЯДОК 
розгляду запитів на інформацію, які надходять на адресу

 Федірківської сільської ради Волочиського району Хмельницької області 

І. Загальні положення


Відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень мають право на запит на інформацію.
Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Запити на інформацію можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
Письмовий запит подається в довільній формі.
Запит на інформацію має містити:

 • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення спеціальної форми запиту на інформацію (додається), яку можна отримати у виконкомі  Зайчиківської сільської ради.

 

ІІ. Порядок реєстрації та розгляду запитів на інформацію

 1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення виконкомом Зайчиківської сільської ради оперативного розгляду та надання відповідей на запити інформацій від фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень (далі -Запитувачі), що надходять до виконкому Зайчиківської сільської ради.
 2. Виконком  Зайчиківської сільської ради спрямовує свою діяльність на забезпечення оперативного розгляду запитів на інформацію, що надійшли  та вжиття заходів для надання зазначеної в запиті інформації.
 3. Відповідальним за забезпечення доступу Запитувачів до інформації визначається секретар виконкому Зайчиківської сільської ради .
 4. Секретар виконкому Зайчиківської сільської ради отримує запит на інформацію, який надійшов телефоном, електронною поштою, телефаксом або за телефоном, реєструє його в журналі реєстрації запитів на інформацію. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) Запитувач не може подати письмовий запит, його має оформити Відповідальна особа, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
 5. Якщо запитувана інформація відноситься до компетенції виконкому Зайчиківської сільської ради, секретар виконкому Зайчиківської  сільської ради терміново передає запит на резолюцію сільському голові, або особі, яка виконує його обов’язки, з наступною передачею на виконання відповідальному структурному підрозділу (далі - Виконавець), що володіє інформацією із запиту.
 6. Запит на інформацію, що надійшов до виконкому Зайчиківської сільської ради в письмовій формі, відокремлюється секретарем виконкому Зайчиківської сільської ради від загальної вхідної кореспонденції та оперативно реєструється в журналі запитів на інформацію.
 7. Виконавець у строк, що не перевищує 5-ти робочих днів з дня отримання запиту  виконкомом Зайчиківської сільської ради, повинен надати відповідь на запит інформації за підписом сільського голови, або особи, яка виконує його обовязки. У разі, якщо інформація належить до категорії з обмеженим доступом, виконавець має право відмовити у задоволені запиту, про що повідомляє Запитувача.
 8. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів більш як 10 сторінок, Виконавець надсилає Запитувачу лист-повідомлення, в якому вказується, що інформація за запитом перевищує 10 сторінок А4 і запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Також в листі-повідомленні має бути вказана загальна сума для сплати та номер рахунку і реквізити банку для сплати зазначеної суми. Крім того, Запитувач має бути проінформований, що лише в термін не пізніше 5-ти робочих днів після надходження зазначеної у листі-повідомленні суми на рахунок Федірківської сільської ради Виконавець надає Запитувачу відповідь на запит інформації.
 9. Виконавець обов'язково надає копію вихідного листа щодо запиту
 10. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явиш та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту  виконкомом Зайчиківської сільської ради.
  Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
 11. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  виконком Зайчиківської сільської ради може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку Виконавець повідомляє Запитувача в письмовій формі не пізніше 5-ти робочих днів з дня отримання запиту.
  У листі про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
  - прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
  - дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
  - причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим законом строк;
  - строк, у який буде задоволено запит;
  - підпис.
 12. У разі, якщо виконком Зайчиківської сільської ради не володіє і не зобов'язаний, відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, Виконавець надсилає відповідь Запитувачу стосовно того, що виконком Зайчиківської сільської ради не володіє запитуваною інформацією. Якщо за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто володіє інформацією за запитом, то Виконавець направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це Запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
 13. Після переадресації запиту Відповідальний робить відмітку про переадресацію у журналі реєстрації даних про запити на інформацію.
 14. Виконком Зайчиківської  сільської ради має право відмовити в задоволені запиту в таких випадках:
  - якщо Запитувач не оплатив передбачені Законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком ;
  - якщо Запитувач не дотримав вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.
  У відмові в задоволенні запиту на інформацію мас бути зазначено:
  - прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
  - дату відмови;
  - мотивовану підставу відмови;
  - порядок оскарження відмови відповідно до ст. 23 Закону;
  - підпис.
 15. Інформацію про результати розгляду запитів на інформацію Відповідальний вносить до бази даних запитів на інформацію разом з копією листа, яким поінформовано Запитувача.

 

 

 

 

 

 

 

 

затверджено

розпорядженням сільського голови

19.03.2012 № 6

 

П о р я д о к

складання, подання запиту на інформацію

 до  Зайчиківської сільської ради Волочиського району Хмельницької області

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок складання, подання запиту на інформацію до Зайчиківської сільської ради (далі – Порядок) поширюється на всі запити на інформацію, що отримані Зайчиківською сільською радою відповідно до Закону України “Про до­ступ до публічної інформації” (далі – Закон).

1.2. Запит на інформацію – це прохання особи до Зайчиківської сільської ради надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

1.3. Запитувач має право звернутися до Зайчиківської сільської ради із запи­том на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, факсом, електронною поштою) на вибір запитувача.

1.5. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію Зайчиківської сільської ради відповідає за реєстрацію (крім запитів, які надійшли поштою та факсом), опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформ­лення запитів.

2. Оформлення запиту на інформацію

2.1. Письмовий запит на інформацію, запит надісланий поштою, фак­сом, електронною поштою, подається в довільній формі або шляхом запов­нення форми запиту на інформацію та має містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електрон­ної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст докумен­та щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.2. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації, зазначеної у підпункті 2.1 Порядку, відповідно до частини 1 статті 22 Закону є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений Законом термін.

2.3. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його зобов’язана оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

 

 

 

 

3. Подання запиту на інформацію

3.1. Запити на інформацію приймаються Зайчиківською  сільською радою у ро­бочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 08.00 до 17.15, у п’ятницю – з 08.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00).

3.2. Письмові запити на інформацію, надіслані поштою, запити, які на­дійшли засобами факсимільного зв’язку реєструються в Зайчиківській        сільській раді та невідкладно (протягом однієї години з мо­менту отримання) передаються на розгляд сільському голові з направленням копій відповідальній особі з питань запитів на інформа­цію.

3.3. Запити на інформацію у телефонному режимі приймаються та оформлюються відповідальною особою з питань запитів на інформацію за спеціально визначеними для цього номерами телефонів. Відповідальна особа приймає запит, викладений за телефоном, реєструє його із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у підпункті 2.1 Порядку, дати прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запитів на інфор­мацію, поданих в усній формі.

3.5. При зверненні із запитом на інформацію за телефоном працівники апарату Зайчиківської  сільської ради переадресовують запитувача за телефонами відповідальної особи з питань запитів на інформацію.

3.6.  Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

3.7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту простав­ляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інфор­мації, дати надходження та вхідного номеру запиту. Така копія повертається запитувачу.

4. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Зайчиківської  сільської ради

4.1. Рішення, дії чи бездіяльність Зайчиківської сільської ради можуть бути оскаржені до вищого органу або суду в поряд­ку, визначеному законодавством.

4.2. Запитувач має право оскаржити:

4.2.1. Відмову в задоволенні запиту на інформацію.

4.2.2. Відстрочку задоволення запиту на інформацію.

4.2.3. Ненадання відповіді на запит на інформацію.

4.2.4. Надання недостовірної або неповної інформації.

4.2.5. Несвоєчасне надання інформації.

4.2.6. Невиконання Зайчиківською сільською радою обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону.

4.2.7. Інші рішення, дії чи бездіяльність Зайчиківської сільської ради, що по­рушили законні права та інтереси запитувача.

4.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Зайчиківської сільської ради до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

                      Секретар сільської ради                                                               Г.Кух

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження Зайчиківського

сільського  голови

від « 19 » березня  2012   року №  6

 

 

 

Порядок доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Зайчиківської  районна рада

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (додаються), які можна отримати в секретаря Зайчиківської сільської  ради та на офіційному веб-сайті районної ради.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити на публічну інформацію подаються секретарю Зайчиківської сільської ради, або за телефоном   9-38-30 чи електронною поштою: www.volrada,km.ua

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до сільської  ради (в тому числі поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), реєструються  секретарем сільської  ради.

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Сільська  рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, сільська  рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли сільська  рада, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про органи місцевого самоврядування в Україні», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Якщо сільській  раді відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

 

Секретар

сільської  ради                                                              Г.Кух

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження Зайчиківського

сільського голови

від « 19 » березня 2012  року №  6

 

Форма запиту на інформацію

Зайчиківському сільському голові

________________________________
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова
________________________________
(електронна) адреса, контактний телефон)
________________________________
________________________________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з (необхідне підкреслити) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь прошу надати поштою / особисто (необхідне підкреслити)

__________________                                                                      _________________

(дата)                                                                                                (підпис)

Запит подається до Зайчиківської сільської ради. Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

* Даний запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

 

 

 

 

Форма запиту на інформацію
(під час особистого прийому чи по телефону)

Зайчиківському сільському голові

________________________________
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова
________________________________
(електронна) адреса, контактний телефон)
________________________________
________________________________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з (необхідне підкреслити) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Відповідь прошу надати поштою / особисто (необхідне підкреслити)

Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, яка оформила запит (відповідно до вимог ч.7 ст.19 Закону та якщо запит передано по телефону):
 

Посада________________________________________________________________П.І.Б. _________________________________________________________________ Номер контактного телефону _______________________________

Копію запиту надано (крім запиту, оформленого по телефону):

«__»__________20___ року                                                ______________________

(Підпис особи, яка отримала запит)

Запит подається до загального відділу апарату районної ради Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

* Даний запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

 

 

 

 

Додаток 3

до наказу

ДПІ у м. Хмельницькому

від 15.11.11  №157  

Форма рахунка на відшкодування фактичних витрат

 на копіювання або друк документів,

 що надаються за запитами на інформацію

 

Надавач послуг:                    Державна податкова інспекція у м.

Хмельницькому.                           

 Реєстраційний рахунок:         спец.р. 31259272210386 

  Банк отримувача:                    УДК у  м. Хмельницькому

 

   МФО банку:                          815013

   Код за ЄДРПОУ                   21324474

 

Платник                                 ______________________________________________________

                                               ______________________________________________________

 

 

Рахунок №___________

від «___» _____________20___ року

 

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки                 (без ПДВ), грн..

Кількість

сторінок,

шт.

Ціна

(без ПДВ),

грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

Разом

 

 

 

Всього до сплати:     ____________________________________________________________

                                   ____________________________________________________________

                                           (сума прописом)

 

 

Додаток 4

До   розпорядження

                                                                                                        № 6   від  19 березня  2012р.

 

 

Перелік

відомостей, що не надаються на запит на інформацію  

        Згідно вимог Закону України від 13 січня 2011 року №2939-VI  «Про доступ до публічної інформації» відомостями, що не надаються на запит на інформацію є:

 • відомості, які є державною таємницею;
 • відомості, які є інформацією для службового використання;
 • відомості, які є нотаріальною таємницею;
 • відомості, які є конфіденційною інформацією;
 • персональні дані фізичних осіб.

Сільський голова                         В.Ф.Олійник

 

 

 

Зразок форми запиту на інформацію

 

 

 

З А П И Т*

на інформацію

Розпорядник інформації

Зайчиківська сільська рада Волочиського району Хмельницької області

 

Кому   Зайчиківському сільському голові Олійнику В.Ф.

 

Реквізити запитувача**

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати

доступ

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

(Загальний опис інформації)

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:

Поштою /Вказати поштову адресу/

Факсом (Вказати номер факсу)

Електронною поштою (Вказати E-mail)

В усній формі (Вказати номер телефону)

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

* Запит надсилається на юридичну адресу Федірківської сільської ради, електронною поштою, факсом або

передається відповідальній особі.

Запит розглядається у строки, визначені ст.20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

** П.І.Б. фізичної особи, назва юридичної особи чи об’єднання громадян.

 

Зареєстровано_________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________